Mehaničke kolene jedinice

Mehaničke kolene jedinice odlikuju se jednostavnim mehanizmom u vidu jedne ili više pokretnih osa.

Mehaničke kolene jedinice: jednoosovinsko koleno sa kočnicom, frikciono koleno i slobodno četvoroosovinsko koleno U zavisnosti od stepena sigurnosti koji pružaju, ova kolena mogu biti:

- potpuno ukočena,

- slobodna sa frikcionom kočnicom,

- ili potpuno slobodna.

 

Proteor 1M01 koleno

Stepen aktivnosti1M01 protetsko koleno namenjeno je korisnicima najnižeg stepena aktivnosi, koji zbog fizičke slabosti ili nemogućnosti da kontrolišu drugo slobodnije koleno, imaju potrebu za povećanom sigurnošću, tj. za potpuno ukočenim kolenom. Koleno je moguće manuelno otkočiti prilikom sedenja.

Pročitajte više

Proteor 1M102 koleno

Stepen aktivnosti1M102 četvoroosovinsko protetsko koleno namenjeno je korisnicima stepena aktivnosti 1 ili 2, koji u dobroj meri mogu kontrolisati potpuno slobodno koleno.  Četiri osovine od kojih se sastoji ovo koleno omogućavaju prirodnije savijanje kolene jedinice tokom hoda sa protezom.

Pročitajte više

Proteor 1M115 koleno

Stepen aktivnosti1M115 slobodno frikciono protetsko koleno namenjeno je korisnicima stepena aktivnosti 1 ili 2. Ovo koleno odlikuje se slobodnom osovinom, na koju se u fazi oslonca vrši povećano trenje, a kolena jedinica koči. Kolena jedinica dolazi sa oprugama koje olakšavaju iskorak sa protezom.

Pročitajte više