Različiti stepeni aktivnosti u protetici donjih ekstremiteta

  • Print

Izbor adekvatnih komponenti za izradu što funkcionalnije proteze nephodan je kako prilikom propisivanja proteze, tako i prilikom proizvodnje iste. Sledi prikaz 4 različita nivoa aktivnosti, prema kojima su i deklarisane protetske komponente koje koristimo.

 


Nivo aktivnosti 1

Stepen aktivnostiPacijenti sa sposobnošću da koriste protezu za potrebe transfera i za ujednačen hod na ravnoj površini. Proteza se koristi samo u zatvorenom prostoru.

 

 


Nivo aktivnosti 2

Stepen aktivnostiPacijenti sa sposobnošću da koriste protezu za potrebe kretanja i prelaženja malih prepreka poput ivičnjaka, stepenica ili nervanog terena. Hod u zatvorenom i napolju sa ograničenom mobilnošću.

 

 


Nivo aktivnosti 3

Stepen aktivnostiPacijenti u normalnim životnim okolnostima sa sposobnošću da koriste protezu za hod promenljive brzine i savladavanje svih prepreka u gradu, koriste protezu i za druge aktivnosti ili vežbanje, osim hoda. Neograničena razdaljina.

 


Nivo aktivnosti 4

Stepen aktivnostiPacijenti sa sposobnošću da koriste protezu za aktivnosti koje zahtevaju absorbovanje velike količine energije, opterećenja, udara. Korisnici poput dece, kao i veoma aktivne odrasle osobe, koje se bave sportom.