Protetska kolenaProteor 1P360 hibridna kolena jedinicaProtetske kolene jedinice imaju veoma važnu ulogu u natkolenoj protezi jednog amputirca. Kolena jedinica treba da omogući korisniku proteze što lakši i prirodniji hod, a da pritom obezbedi potpunu sigurnost u punoj fazi oslonca na protezu. Kolena jedinica mora posedovati obim pokreta, kako bi omogućila nesmetano ustajanje, sedanje ili klečanje sa protezom. Danas postoje mnogobrojni dizajni kolenih jedinica i ni za jedan se nemože reći da je potpuno savršen, jer je funkcija kolena suviše kompleksna da bi je jedan dizajn mogao upotpuniti. Kao i kod svih komponenti jedne proteze i kod izbora kolena veliki značaj imaju faktori fizičkog i psihičkog stanja korisnika, tj. jednom rečju stepen aktivnosti korisnika.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

 • Mehaničke kolene jedinice

  Mehaničke kolene jedinice odlikuju se jednostavnim mehanizmom u vidu jedne ili više pokretnih osa.

  Mehaničke kolene jedinice: jednoosovinsko koleno sa kočnicom, frikciono koleno i slobodno četvoroosovinsko koleno U zavisnosti od stepena sigurnosti koji pružaju, ova kolena mogu biti:

  - potpuno ukočena,

  - slobodna sa frikcionom kočnicom,

  - ili potpuno slobodna.

   

 • Hidraulične kolene jedinice

  Hidraulične kolene jedinice .

  Hidraulične kolene jedinice: slobodno četvoroosovinsko, šestoosovinsko i sedmosovinsko sa geometrijskim zaključavanjemU zavisnosti od stepena sigurnosti koji pružaju, ova kolena mogu biti:

  - potpuno ukočena,

  - slobodna sa frikcionom kočnicom,

  - ili potpuno slobodna.