Silikonski umetak kao suspenzija kod natkolenih proteza

  • Print

Kao i kod potkolenih ležišta vidovi suspenzija su mnogobrojni. Primena svakog od njih je različita, a sve radi povećanja funkcionalnosti celokupne proteze. Faktori poput godina, stepena aktivnosti, uzroka amputacije, stanja kože, muskuloznosti amputacionog patrljka imaju bitnu ulogu u izboru tipa suspenzije kod natkolene proteze. Pravilan izbor garantuje bolji kontakt sa ležištem, a time i bolju kontrolu celokupne proteze i potpuno iskorišćenje komponenti poput kolene jedinice i stopala.

 

Silikonski umetak kao suspenzija kod natkolene proteze

Upotreba silikonskih umetaka moguća je i kod natkolenih ležišta. Njihov princip delovanja i njihova funkcija identična je kao i kod potkolenih ležišta. Pre svega to je povećana udobnost i bolja kontrola prilikom upotrebe proteze. Kod natkolenih amputacija naročito ih preporučujemo korisnicima koji su prethodno koristili ležišta sa vakuum suspenzijom, a imali su probleme poput iritacije kože, održavanja volumena amputacionog patrljka, otežanog oblačenja proteze, itd.  Kao rešenje koristimo Proteor i Ossur transfemoralne silikonske umetke u kombinaciji sa uzdužno-ovalnim ležištem i totalnim kontaktom. Primena silikonskog umetka moguća je uz upotrebu vakuum ventila ili bravice.

 

alt

 

Jedinstveni silikonski umetak, prvi put predstavljen od strane Ossura. Karakterišu ga pet integrisanih membrana, koje pružaju najsigurniji i najudobniji vid suspenzije, koji danas postoji.  Suspenzija se zasniva na vakuumu i za njegovo održanje neophodan je jednosmerni vakuum ventil. Smanjeno je bilo kakvo kretanje umetka unutar ležišta, a kontrola rotacije je znatno poboljšana. Odličan stepen stabilnosti i udobnosti.

 

alt

 

Neograničena sigurnost i sloboda pokreta. Korsinik jednostavno narola umetak i uđe u ležište, dok hipobarična membrana ovog umetka istisne sav vazduh iz ležišta. Membrana je napravljena da trpi česte upotrebe i habanja, tako da je karakteriše dug životni vek.

 

 

alt

 

Siguran, udoban i trajan. Matrix striktura duž cele dužine umetka pruža potporu i stabilizaciju mekom tkivu smanjujući njegovo istezanje. Sistem zaključavanja u ležištu sa bravicom pruža veliku sigurnost korisniku prilikom upotrebe proteze. Idealan izbor za starije osobe i kraće amputacione patrljke.

 

 


Pored navedene upotrebe silikonskih umetaka u kombinaciji sa vakuum ventilom ili bravicom, za korisnike natkolenih proteza u mogućnosti smo da ponudimo i nešto konvencionalnije tipove suspenzija poput vakuuma, silesijevog pojasa ili trohantera.

 

Vakuum

altVakuum sistem bez silikonskog umetka, tačnije vakuum koji nastaje u direktnom kontaktu amputacionog patrljka sa ležištem. Vakuum ventil postavlja se u dnu ležišta, kako bi vazduh izašao iz ležišta prilikom ulaska-pakovanja amputacionog patrljka, stvarajući negativan pritisak na amputacionom patrljku. Ovakav vid suspenzije koristimo kod aktivnijih korisnika, kod kojih su pre svega mere amputacionog patrljka stabilne. U protivnom suspenzija ovog tipa može izgubiti svoju funkciju smanjenjem volumena amputacionog patrljka. Primena je ovakvog tipa suspenzije najčešća je kod uzdužno-ovalnih ležišta, a moguća je i kod kvadrilateralnih.

 

Trohanter - Pelvični pojas sa zglobom kukaalt

Ovaj tip suspenzije pruža kontrolu rotacije i medio-lateralnu stabilnost karlice. Naročito je pogodna za korisnike koji imaju dosta mekog tkiva, koje je teško stabilizovati. Takođe, koristimo je kod starijih osoba sa kvadrilateralnim ležištem, koje zbog slabosti mišića imaju problema sa lateralnom kontrolom proteze.