Natkolene proteze

Natkolena proteza sa silikonskim umetkom i bravicom, Proteor hidrauličnim kolenom Hydeal i Ossur Variflex EVO karbonskim stopalom Natkolene proteze predstavljaju veštački deo donjeg  nedostajućeg ekstremiteta iznad kolena. Korisnici ovakvih proteza, za razliku od korisnika potkolenih, mogu imati dosta poteškoća i trebajudosta vremena kako bi se osposobili za normalan hod. Uopšteno, korisnik natkolene proteze upotrebljava 80% više energije za hod nego zdrava osba sa obe noge. Sve to je iz razloga kompleksnosti hoda sa natkolenom protezom, koju najviše otežava nedostatak kolena. Ipak, postojanje novih tehnologija i materijala, danas u velikoj meri mogu nadomestiti navedeni hendikep.

Kvalitet izrade, standardi i garancije

Jasno definisan pristup u izradi proteza donjih ekstremiteta, poštovanje protetskih pravila i procedura, stalno usavršavanje i obuka protetičara od strane inopartnera Proteor-a i Ossur-a, i upotreba kvalitetnih materijala i komponenata omogućavaju nam da za svakog pojedinačnog korisnika napravimo funkcionalnu i kvalitetnu protezu. O tome govori i mnoštvo zadovoljnih korisnika, koji aktivno koriste naše proteze.

Pročitajte više o

Silikonski umetak kao suspenzija kod natkolenih proteza

Kao i kod potkolenih ležišta vidovi suspenzija su mnogobrojni. Primena svakog od njih je različita, a sve radi povećanja funkcionalnosti celokupne proteze. Faktori poput godina, stepena aktivnosti, uzroka amputacije, stanja kože, muskuloznosti amputacionog patrljka imaju bitnu ulogu u izboru tipa suspenzije kod natkolene proteze. Pravilan izbor garantuje bolji kontakt sa ležištem, a time i bolju kontrolu celokupne proteze i potpuno iskorišćenje komponenti poput kolene jedinice i stopala.

Pročitajte više

Izbor natkolenog ležišta

Za izradu kvalitetne natkolene proteze veoma je značajno korisniku proteze obezbediti funkcionalno i udobno ležište. Odluku o tipu ležišta kod natkolenih proteza donosimo na veoma sličan način kao i kod bilo kog tipa proteze za donji ekstremitet (na osnovu starosti, muskuloznosti, amputacionog nivoa, aktivnosti, stanje kože, tipa prethodnog ležišta, itd). U najvećem broju slučajeva odluku donosimo između dva tipa ležišta, kvadrilateralnog ili uzdužno-ovalnog ležišta, sa različitim vidovima suspenzija.

Pročitajte više