Kvalitet izrade, standardi i garancije

  • Print

Jasno definisan pristup u izradi proteza donjih ekstremiteta, poštovanje protetskih pravila i procedura, stalno usavršavanje i obuka protetičara od strane inopartnera Proteor-a i Ossur-a, i upotreba kvalitetnih materijala i komponenata omogućavaju nam da za svakog pojedinačnog korisnika napravimo funkcionalnu i kvalitetnu protezu. O tome govori i mnoštvo zadovoljnih korisnika, koji aktivno koriste naše proteze.


Upotreba kvalitetnih međusobno kompatibilnih komponenti sa CE znakom, nekonvencionalnih i visokosofisticiranih stopala i kolenih jedinica, kao i novih tehnologija u proizvodnji proteza, ukazuje na našu želju da stalno podižemo standrade kvaliteta.

Pored navedenog, korisnici naših proteza su zaštićeni i garancijama, kako na protetska ležišta proizvedena od strane ORSIM d.o.o. Beograd (6 meseci na privremena ležišta, 12 meseci na stalna ležišta), tako i na komponente, kolene jedinice i stopala (od 12 do 36 meseci), za koje važe garancije Proteor-a i Ossur-a.

Svi proizvodi, poluproizvodi i materijali, koje koristimo u izradi proteza donjih ekstremiteta, a spadaju u medicinska sredstva, registrovani su u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije.