Potkolene proteze

Potkolena Ossur proteza sa silikonskim umetkom i bravicom Potkolene proteze imaju za svrhu da zamene amputirani ili nedostajući deo ekstremiteta ispod kolena. U velikom broju slučajeva korisnici potkolenih proteza u stanju su da u potpunosti nadoknade hendikep i vrate se normalnom hodu i svakodnevnim životnim aktivnostima, sve to zahvaljujući samom kolenu, koje ima veliki značaj u hodu.

Izbor ležišta kod potkolenih proteza

Ležište predstavlja vezu između preostalog dela ekstremiteta – amputacionog patrljka i proteze, tj. potkolenog skeleta i protetskog stopala. Iz tog razloga ono je najbitnijii faktor u izradi kvalitetne proteze.  Izbor ležišta najpre se odnosi na sam tip ležišta kod potkolenih amputacija: PTB (eng. Patela tendon bearing – sa osloncem na tetivu patele) ili TSB (eng. Total surface bearing – sa totalnim kontaktom).

Pročitajte više o

Tepefomski umetak kod potkolenih proteza

S obzirom na sam tip ležišta koji je izabran za budućeg korisnika proteze možemo reći da primenjujemo dva tipa umetaka kod potkolenih proteza: tepefomski umetak i silikonski umetak.

Pročitajte više o

Viskoelastični umetak kod potkolenih proteza

U ovu grupu umetaka ubrajaju se razni tipovi gel i silikonskih umetaka. Ovi umetci dolaze u direktan kontakt sa kožom. Elasticitet gela ili silikona omogućava lako navlačenje ovih umetaka na amputacioni patrljak, koje se čini rolanjem.

Pročitajte više o

Kvalitet izrade, standardi i garancije

Jasno definisan pristup u izradi proteza donjih ekstremiteta, poštovanje protetskih pravila i procedura, stalno usavršavanje i obuka protetičara od strane inopartnera Proteor-a i Ossur-a, i upotreba kvalitetnih materijala i komponenata omogućavaju nam da za svakog pojedinačnog korisnika napravimo funkcionalnu i kvalitetnu protezu. O tome govori i mnoštvo zadovoljnih korisnika, koji aktivno koriste naše proteze.

Pročitajte više o