PROTETIKA

altU protetske vode ušli smo 2006. godine, najpre zahvaljujući francuskoj kompaniji Proteor, čiju tehnologiju, materijale i komponente i dan danas koristimo u proizvodnji. Pored Proteora, njegovih komponenti i materijala, u mogućnosti smo da ponudimo i široko poznati kvalitet Ossur-a. Proteze koje izrađujemo namenjene su korsinicima svih uzrasta i stepena aktivnosti, koji imaju potrebu za protezom za donji ekstremitet.

Najpre, pogledajte nešto o različitim stepenima aktivnosti u protetici donjih ekstremiteta

 

Sledeći linkovi uputiće Vas dublje u naš pristup i rad u oblasti protetike donjih ekstremiteta.

 • Potkolene proteze

  Potkolena Ossur proteza sa silikonskim umetkom i bravicom Potkolene proteze imaju za svrhu da zamene amputirani ili nedostajući deo ekstremiteta ispod kolena. U velikom broju slučajeva korisnici potkolenih proteza u stanju su da u potpunosti nadoknade hendikep i vrate se normalnom hodu i svakodnevnim životnim aktivnostima, sve to zahvaljujući samom kolenu, koje ima veliki značaj u hodu.

 • Natkolene proteze

  Natkolena proteza sa silikonskim umetkom i bravicom, Proteor hidrauličnim kolenom Hydeal i Ossur Variflex EVO karbonskim stopalom Natkolene proteze predstavljaju veštački deo donjeg  nedostajućeg ekstremiteta iznad kolena. Korisnici ovakvih proteza, za razliku od korisnika potkolenih, mogu imati dosta poteškoća i trebajudosta vremena kako bi se osposobili za normalan hod. Uopšteno, korisnik natkolene proteze upotrebljava 80% više energije za hod nego zdrava osba sa obe noge. Sve to je iz razloga kompleksnosti hoda sa natkolenom protezom, koju najviše otežava nedostatak kolena. Ipak, postojanje novih tehnologija i materijala, danas u velikoj meri mogu nadomestiti navedeni hendikep.

 • Protetska stopala

  Proteor Dyna C karbonsko stopaloBez obzira da li je u pitanju potkolena ili natkolena proteza, protetsko stopalo ima veoma važnu funkcionalnu ulogu pri izradi proteze. Pri izboru stopala uzimamo u obzir sve već navedene faktore (starost, zanimanje, aktivnosti....), kako bi na najbolji mogući način odredili u koje svrhe će se proteza koristiti.

  Stopala delimo u dve grupe, konvencionalna stopala i stopala sa dinamičkim odgovorom.

 • Protetska kolena

  Proteor 1P360 hibridna kolena jedinicaProtetske kolene jedinice imaju veoma važnu ulogu u natkolenoj protezi jednog amputirca. Kolena jedinica treba da omogući korisniku proteze što lakši i prirodniji hod, a da pritom obezbedi potpunu sigurnost u punoj fazi oslonca na protezu. Kolena jedinica mora posedovati obim pokreta, kako bi omogućila nesmetano ustajanje, sedanje ili klečanje sa protezom. Danas postoje mnogobrojni dizajni kolenih jedinica i ni za jedan se nemože reći da je potpuno savršen, jer je funkcija kolena suviše kompleksna da bi je jedan dizajn mogao upotpuniti. Kao i kod svih komponenti jedne proteze i kod izbora kolena veliki značaj imaju faktori fizičkog i psihičkog stanja korisnika, tj. jednom rečju stepen aktivnosti korisnika.

 • Adapteri