Ortoze kolenaKolene ortoze

Poznato je da je zglob kolena najkompleksniji zglob čovečijem mišićno-skeletnog sistema. Sačinjen je od femoralnih kondila i tibijalnog platoa, glave fibule i patelarne kape. Prilikom savijanja, koleni zglob pored savijanja (fleksije) i opružanja (ekstenzije) čini i blagu rotaciju. Celokupna kompleksnost ovog zgloba može se opisati na sledeći način:

- Kosti koje čine koleni zglob daju mu krutu strukturu i potporu
- Mišići (kvadricepsi i hamstrinzi) omogućavaju pokrete
- Ligamenti stabilizuju koleni zglob i ograničavaju pokrete

Povrede kolena

Ligamentarne povrede:
- povrede prednjih i zadnjih ukrštenih ligamenata kao i bočnih ligamenata
(ACL, PCL, LCL i MCL)
Povrede meniskusa (apsorberi između kostiju kolena; unutrašnji i spoljni):
- u sportu, naročito kada je koleno savijeno
Nagnječenja kolena i frakture
Degenerativne promene:
- osteoartritis
 

Tipovi kolenih ortoza

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.