Korektivni mider CTM

CTM - "CHENEAU – Toulouse – Munster"

CTM korektivni miderKorektivni mideri izrađuju se individualno i prilagodljivi su većini tipova skolioza ili kifoza. Od tipa skolioze ili kifoze, godina, odnosa pacijenta u novonastaloj situaciji zavisi i izbor adekvatne ortoze. Materijal od kojih se prave korektivni mideri je najčešće lagana termoformabilna plastika, koja omogućava lako i brzo korigovanje i prilagođavanje midera. Izrada midera je precizan postupak, zasnovan na gipsanom otisku i već spomenutim merama. 

Veoma bitan segment u izradi kvalitetnog korektivnog midera jesu parametri, koje uzimamo u obzir prilokom izrade

- specijalistički izveštaj i snimak kičmenog stuba
- gibljivosti (korektibilnosti) kičmenog stuba 
- položaj krivine/a
- stepen rotacije kičmenih pršljenova
- izrada na osnovu gipsanog otiska i mera poput promera, obima, visina
- poštovanje glavne ose od prvog do poslednjeg pršljena kičmenog stuba, kao i karličnog i skapularnog balansa
- definisanje oblasti smanjenja, koje predstavlja polje delovanja na krivinu
- definisanje oblasti povećanja, koje predstavlja slobodan prostor za smeštaj korigovanog tkiva

CTM korektivni mider (slikano od pozadi)CTM korektivni mider (slika od napred)

 
Prilikom izrade midera moguća su određena prilagođavanja na osnovu želja pacijenta, poput diskretnosti, visine u određenoj regiji, itd. 

Po izdavanju midera progresivno prilagodjavanje korisnika na korektivni mider traje od 7 do 15 dana. Uobičajena preporuka za nošenje korektivnog midera je 23 časa dnevno, kako bi se postigao što bolji rezultat. Ipak, kako je reč o individualnom pomagalu, svaki korisnik i njegova porodica, dobijaju jasna upustva koja se odnose na način aplikacije, dalje upotrebe i nošenja, održavanja korektivnog midera, kao i daljeg toka tretmana.

Dobijanje ovakvog pomagala, jasno je, nije moguće bez izveštaja lekara specijaliste. Pored toga, po sadašnjem Pravilniku o medicinsko-tehničkim pomagalima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, navedeni CTM korektivni mider moguće je dobiti i na nalog. Korektivni mider, tj. po pravilniku TLSO – dinamičko korektivnu ortozu, propisuje lekar specijalista fizikalne medicine uz mišljenje lekara specijaliste ortopedije. Overu obrasca vrši matična filijala uz ocenu lekarske komisije o opravdanosti propisivanja pomagala. TLSO – dinamičko korektivna ortoza propisuje se kod dece do 16 godina sa skoliozom, hiperkifozom ili hiperlordozom, osiguranih lica kod kojih postoji spondilolistesis, neoplasma malignum columne vertebralis.