Korektivne ortoze za kičmu (korektivne spinalne ortoze)

Usled ubrzanog tehnološkog nepretka zaboravlja se da je dijagnostikovanje i lečenje deformiteta kičme postojalo duboko u prošlosti. Još u drugom veku, Galen (131-201) je prvi upotrebio termine scoliosis, kyphosis i lordosis i u tretmanu ovih deformiteta koristio steznike i vežbe. Do danas, razvijen je veliki broj različitih tipova ortoza od kojih svaka tretira posebnu patologiju kičmenog stuba.

 

Skolioza i kifoza

Skolioza

Skolioza je deformitet lokomotornog sistema koji se javlja tokom rasta. Nakon završenog rasta proces se stabilizuje. Kičma čoveka, gledana od napred ili nazad (frontalna ravan) je ravna, bez ikakve krivine u stranu. Ako takva krivina ipak postoji, govorimo o skoliozi. Ako uz skoliozu nalazimo i povećanje fiziološke zakrivljenosti grudnog dela kičme u sagitalnoj ravni (gledajući čoveka s boka) tada govorimo o kifozi.

Kifoza

Kifoza predstavlja deformitet kičmenog stuba sa posteriornim izbočenjem, najčešće u torakalnom delu kičme. To je povijeno (pogrbljeno) držanje, koje treba razlikovati od prave grbe, nastale usled tuberkuloznog oboljenja pršljenova. Povijenost kičmenog stuba, kifoza, koja nastaje kao posledica rahitisa, ili drugih oboljenja u toku detinjstva, lučnog je oblika, dok su tuberkulozne grbe više šiljate. Ovakvo, povijeno držanje, zove se kifotično držanje. Ova povijenost nastaje zbog nedovoljne sposobnosti ligamentarnog i mišićnog aparata da pod određenim uslovima zadrži kičmeni stub u pravilnom položaju.

Pročitajte više

Korektivni mider CTM

CTM - "CHENEAU – Toulouse – Munster"

CTM korektivni miderKorektivni mideri izrađuju se individualno i prilagodljivi su većini tipova skolioza ili kifoza. Od tipa skolioze ili kifoze, godina, odnosa pacijenta u novonastaloj situaciji zavisi i izbor adekvatne ortoze. Materijal od kojih se prave korektivni mideri je najčešće lagana termoformabilna plastika, koja omogućava lako i brzo korigovanje i prilagođavanje midera. Izrada midera je precizan postupak, zasnovan na gipsanom otisku i već spomenutim merama.