O privrednom društvu

 

Poslovno-proizvodni objekat u Vrčinu

Privredno društvo „ORSIM“ d.o.o. Beograd osnovano je 1996. godine sa ciljem proizvodnje i aplikacije očnih proteza. Ubrzo po osnivanju ono postaje generalni zastupnik i distributer francuske kompanije Thuasne, specijalizovane u izradi ortopedskih pomagala od tkanine, čiji smo i danas ponosni predstavnici.

 

Dostupnost Thuasne proizvoda krajnjim korisnicima „ORSIM“ d.o.o. Beograd vršio je kroz razvoj sopstvenih maloprodaja, apoteka-ortošopova. Razlog tome bilo je čuvanje brenda i održavanje kvaliteta koji korisnici medicinskih sredstava zaslužuju. Proizvodi su, pored dostupnosti u malopradajama, od 2003. godine postali dostupni i na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Apoteka ORSIM

 

Širenjem prisutnosti na tržištu Srbije, upoznavanjem sve većeg broja korisnika različitih potreba, i želje da se ponudi što šira paleta proizvoda i bolji kvalitet, "ORSIM" d.o.o. Beograd se odlučio da svoj asortiman proizvoda proširi specijalizovanim brendovima poput Meyra Ortopedia-e, Askle Sante, Medical Dupont-a, Proteor-a i na kraju Ossur-a. U izboru brendova birane su isključivo evropske kompanije specijalizovane svaka u svojoj oblasti ortopedskih pomagala. "ORSIM" d.o.o. Beograd je time dobio diferencirani portfolio kvalitetnih proizvoda za svoje korisnike, uz stalnu podršku kompanija koje zastupa.

 

Širenje asortimana proizvoda dovelo je i do proširenja mreže maloprodajnih objekata - specijalizovanih prodavnica u svim većim gradovima, poput Novog Sada, Čačka, Požarevca, Kragujevca, Jagodine i Šapca.

 

Uska saradnja sa Proteorom, francuskom kompanijom za proizvodnju materijala i komponenti za izradu proteza i ortoza, uvela nas je 2006. godine u segment proizvodnje najpre proteza donjih ekstremiteta, a kasnije i ortoza. Time je "ORSIM" d.o.o. Beograd ušao u proizvodnu delatnost, koju je kasnije upotpunio islandskom kompanijom Ossur, čiji su visoko kvalitetni proizvodi u oblasti protetike širom sveta poznati. Kako bi na najbolji mogući način pristupili izradi ortopedskih pomagala, kao i njihovoj distribuciji, i pružili najbolji mogući kvalitet krajnjim korsnicima istih, od 2007.-2009. godine namenski smo izgradili poslovno-proizvodni objekat površine 1050 m2, 15 km od Beograda u mestu Vrčin. Ovaj objekat sastoji se od poslovno - skladišnog prostora za obavljanje prometa medicinskih sredstava na veliko, površine 313 m2, kao i poslovno - proizvodnog prostor za proizvodnju medicinskih sredstava klase I.

 

Danas, sve navedeno upotpunjuje kvalifikovan i obučen kadar, visok tehnološki nivo, primena procedura i standarda, stalna komunikacija sa ino-partnerima, a sve u cilju pružanja najkvalitetnijih proizvoda i usluga u oblasti ortopedskih pomagala na tršištu Srbije.