Korisnici potkolenih proteza (RZZO)

 

 

(snimak gore levo) Potkolena amputacija, prvoamputirac-prva proba; Privremeno ležište, Proteor Stepline Plus silikonski umetak sa bravicom, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
(snimak gore desno) Isti korisnik nakon 7 meseci sa stalnim ležištem od karbona, stalna proteza (1.5kg težina cele proteze), Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa.
   
   
(snimak levo) Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik-prva proba; Hod sa test ležištem, Proteor Stepline Plus silikonski umetak bez bravice, Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa.

 

 

(snimak gore levo)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik
Stalno ležište, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.

 

(snimak gore desno)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik
Hod sa test ležištem, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.
   
   

 

(snimak gore levo)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik; Test ležište, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
(snimak gore desno)
Isti korisnik sa stalnim ležištem
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.

 
 
 

 

(snimak gore desno)
Dezartikulacija u kuku, kanadska korpa
Stalno ležište izrađeno od krutog sponjeg zida i meke unutrašnje plastike, Ottobock zglob kuka sa kočnicom, četvoroosovinsko Proteor koleno i Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 122 sa odgovarajućim podšiframa.

 

 

(snimak gore levo)
Dugogodišnji korisnik, test proteza; Test IC ležište, Ossur Transfemoral silikonski umetak sa bravicom, Proteor Hydeal hidraulično koleno, Ossur Variflex karbonsko stopalo
(snimak gore desno)
Isti korisnik sa stalnim IC ležištem
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 121 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.