Korisnici potkolenih proteza (RZZO)

 
 
 

 

(snimak gore desno)
Dezartikulacija u kuku, kanadska korpa
Stalno ležište izrađeno od krutog sponjeg zida i meke unutrašnje plastike, Ottobock zglob kuka sa kočnicom, četvoroosovinsko Proteor koleno i Proteor Dynastep karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 122 sa odgovarajućim podšiframa.