Korisnici potkolenih proteza (RZZO)

 

 

(snimak gore levo)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik
Stalno ležište, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.

 

(snimak gore desno)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik
Hod sa test ležištem, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.
   
   

 

(snimak gore levo)
Potkolena amputacija, dugogodišnji korisnik; Test ležište, Ossur Dermo silikonski umetak sa bravicom, Ossur Variflex karbonsko stopalo
(snimak gore desno)
Isti korisnik sa stalnim ležištem
Navedeni sistem korisnik je dobio na nalog Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje - šifra 119 sa odgovarajućim podšiframa na RVI nalog.