Medicinske kompresivne čarape za vene - 4 nivoa kompresije

Za pravilan odgovor na svako stanje kada je u pitanju izbor medicinskih kompresivnih čarapa za vene:

 • Venoflex - 10 do 15 mmHg (13 do 20hPa) za površinske vene
 • Venoflex - 15 do 20 mmHg (20 do 27 hPa) za površinsku vensku mrežu i perforirane vene
 • Venoflex - 20 do 36 mmHg (27 do 48 hPa) za površinsku vensku mrežu, perforirane vene i duboku vensku mrežu
 • Venoflex - preko 36 mmHg (preko 48 hPa)

 

Uzrok stanja Stepen kompresije Indikacije
Površinska venska mreža

Venoflex

10 do 15 mmHg

13 do 20 hPa

 • Sindrom površinskog venskog sistema
 • Varikozitet
 • Prevencija duboke venske tromboze
 • Venska slabost tokom trudnoće
 • Jednostavne proširene vene
 • Večernji edem

Površinska venska mreža

+ preforirane vene

Venoflex

15 do 20 mmHg

20 do 27 hPa

 • Proširene vene sa ili bez očiglednih simptoma
 • Večernji edem
 • Prevencija tromboze
 • Prevencija duboke venske tromboze
 • Duga putovanja
 • Ozbiljna venska slabost tokom trudnoće
 • Nakon hirurgije
 • Skleroterapija

Površinska venska mreža

+ perforirane vene

+ duboka venska mreža

Venoflex

20 do 36 mmHg

27 do 48 hPa

 • Proširene vene i edem
 • Zalečeni dekubiti
 • Limfni edem
 • Sindrom post-tromboze
 • Duboka venska tromboza
 • Post-trombotične bolesti
 • Prošireni dekubiti
 • Dermatitis
 • Nakon hirurgije
 • Komplikovana proširenja vena

Venoflex

preko 36 mmHg

preko 48 hPa

 • Otvoreni dekubiti
 • Limfni edem
 • Sidrom post-tromboze