Nortonova skala

  • Print

Kako izabrati odgovarajuće antidekubitalno pomagalo?

Izbor je najlakše izvršiti bodovanjem prikazanim u sledećoj tabeli.


Fizički uslovi                                                   Bodovi                                               Pacijent X

Slabi 1  
Ispravni 2  
Dobri 3 3
Odlični 4  

Mentalni uslovi

                                                                                                                                        
Ošamućenost 1  
Konfuzija 2  
Apatije 3  
Budnost 4 4

Aktivnost

Vezan za krevet 1  
Vezan za stolicu 2 2
Hoda uz pomoć 3  
Pokretan 4  

Pokretljivost

Ograničena 1  
Veoma ograničena 2 2
Malo ograničena 3  
Potpuna 4  

Inkontinencija - neumerenost

Urinarna i fekalna 1  
Urinarna 2 2
Povremena 3  
Umerena 4  

TOTAL                                                                                                                            13


Dobijeni zbir bodova tumači se na sledeći način:

Od 15 do 20 bodova – bez rizika od nastanka dekubita

Od 13 do 14 bodova – nizak nivo rizika nastanka dekubita

Od 9 do 12 bodova – srednji nivo rizika nastanka dekubita

Od 0 do 8 bodova – visok nivo rizika nastanka dekubita