APLOT - AD dušek od poliuretanske pene

Askle Sante

 

 

Aplot - Antidekubitalni dušek od poliuretanske pene Antidekubitalni dušek izrađen od poliuretanske pene ZYPREX™. Sastoji se od tri dela jednake gustine, a može biti i u jednodelnoj varijanti.

Rasterećenje pritiska vrši se putem mekih kocki i dobre aeracije, koju one omogućavaju. Ivice kocki su zaobljene i glatke, čime se udobnost ovog dušeka povećava

Dušek je visine 17 cm.

Ovo je osnovni antidekubitalni dušek, namenjen pacijentima sa niskim ili umerenim rizikom nastanka dekubita.

 

Operativni princip

Fleksibilne kocke omogućavaju dobru aeraciju.Raspodela pritiska: Poliuretansku pena umanjuje pritisak na telo. Prostor između poliuretanskih kocki, omogućava dobru aeraciju.

Smanjena maceracija: Dušek dolazi sa čaršavom koja propušta vodenu paru, ali ne i tečnosti, omogućavajući time disanje kože.

Smanjeno trenje: Nepropustljiva navlaka je veoma elastična.

 


Osnovne karakteristike
  Garancija 1 godina
  Gustina pene 40 kg/m3
  Težina korisnika
  pri kojoj je dušek efikasan
40-120 kg
  Dimenzije 195x88x17 cm
Dobijanje dušeka na osnovu prava socijalnog osiguranja
RZZO šifre 095
Preuzmite
Upustvo za upotrebu