Viskoelastični umetak kod potkolenih proteza

U ovu grupu umetaka ubrajaju se razni tipovi gel i silikonskih umetaka. Ovi umetci dolaze u direktan kontakt sa kožom. Elasticitet gela ili silikona omogućava lako navlačenje ovih umetaka na amputacioni patrljak, koje se čini rolanjem.

 

Neke od osnovnih osobina ovakvih umetaka jesu:

  • Jednaka preraspodela pritisaka unutar ležišta, kao i rasterećenje prominentnih tačaka
  • Prenos trenja unutra ležišta sa kože amputacionog patrljka na spoljnu stranu umetka
  • Stabilizacija mekog tkiva amputacionog patrljka, koja u kombinaciji sa totalnim kontaktom omogućava bolju kontrolu proteze
  • Brže zarastanje amputacinih rana, zahvaljujući totalnom kontaktu koji poboljšava cirkulaciju
  • Estetski lepša i bolja suspenzija

 

Našim korisnicima u mogućnosti smo da ponudimo i jedan i drugi tip u kombinaciji sa TSB ležištem i različitim vidovima suspenzije (bez ili sa pinom, ili sa vakumom).

 

Gel silikonski umetak (Proteor Stepline Plus)

 

alt

Kao što i sam naziv nagoveštava ovakav umetak najvećim delom čini gel, dok je sa spoljne strane tkanje. Umetak je debljine 6 mm sa prednje strane, radi veće udobnosti, i 3 mm sa zadnje strane, kako bi fleksija/ekstenzija (savijanje) kolena bila lakša. S obzirom da se radi o gel umetku visoke elastičnosti, odlikuje ga odlično prilagođavanje anatomiji patrljka.

 

U zavisnosti od tipa suspenzije, Stepline Plus postoji u verziji sa i bez pina. Upotrebu sa pinom i bravicom unutar ležišta, preporučujemo u slučaju kada je amputacini patrljak stabilnog tkiva i ne postoji osetljivost u distalnom delu istog.

 

U slučaju kada amputacioni patrljak poseduje dosta mekog tkiva, preporučujemo upotrebu Stepline Plus umetka bez pina u kombinaciji sa vakumom. Vakuum nam omogućava da se proteza nosi podjednako na celoj površini patrljka. Osim toga u pojedinim situacijama zbog dužine amputacionog patrljka i nedostatka prostora za ugradnju bravice, upotreba vakuuma dolazi kao rešenje.
 

Kada je reč o aktivnosti korisnika, ovaj gel silikonski umetak namenjen je korisnicima sa niskim i umerenim stepenom aktivnosti.