Izbor ležišta kod potkolenih proteza

Ležište predstavlja vezu između preostalog dela ekstremiteta – amputacionog patrljka i proteze, tj. potkolenog skeleta i protetskog stopala. Iz tog razloga ono je najbitnijii faktor u izradi kvalitetne proteze.  Izbor ležišta najpre se odnosi na sam tip ležišta kod potkolenih amputacija: PTB (eng. Patela tendon bearing – sa osloncem na tetivu patele) ili TSB (eng. Total surface bearing – sa totalnim kontaktom).

 

Za PTB ležišta može se reći da su najrasprostranjenija na našim prostorima. Odlikuju se površinama koje vrše pritisak prilikom oslonca na protezu i površinama koje su rasterećene pritiska.

 

TSB ili ležišta sa totalnim kontaktom, za razliku od PTB ležišta, vrše podjednaku preraspodelu pritisaka na ceo amputacioni patrljak. To znači da se celokupna težina tela podjednako raspoređuje na ceo amputacioni patrljak. Ovakav vid ležišta najčešće se koristi u kombinaciji sa silikonskim umetkom, koji potpomaže ravnomernu raspodelu pritisaka.

 

Iako su PTB ležišta široko rasprostranjena na  prostoru Srbije, najveći procenat ležišta koja mi radimo su TSB tipa. Razlog za to su pre svega veća udobnost prilikom korišćenja proteze, bolja suspenzija bez potrebe korišćenje kaiševa,  poboljšana cirkulacija na distalnom delu amputacionog patrljka i drugo što će još biti opisano u segmentu upotrebe silikonskih umetaka i njihovih svojstava.

 

Izradi PTB ležišta pribegavamo kada kod korisnika postoje jasne indikacije da silikonski umetak izaziva alergijske reakcije, ili ukoliko sam korisnik navede određene razloge zbog kojih ne želi da koristi silikonski umetak i navedeni tip ležišta (recimo netrpeljivost totalnog kontakta kod pacijenata koji dugi niz godina koriste ležišta PTB tipa).